Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Triển khai Kế hoạch công tác Cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 01/02/2023
Đồng chí Mai Khắc Phục, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường triển khai kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023

Ngày 31/01/2023, UBND phường tổ chức Hội nghị triển khai phổ biến, tuyên truyền công tác CCHC năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Duy Sanh – Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Hải Diệu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường – Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Mai Khắc Phục, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường, các đồng chí Trưởng, Phó các ban ngành đoàn thể, CBCC phường và các ông, bà cán bộ cốt cán cơ sở.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài của đơn vị, căn cứ kế hoạch CCHC năm 2023 của UBND Thành phố; UBND  phường đã ban hành Quyết định số 07/KH-UBND ngày 09/01/2023 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của phường Kim Long với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số. Trong đó, tiếp tục triển khai cải cách trên các lĩnh vực theo tinh thần chỉ đạo của tỉnh và thành phố như cải cách về thể chế, thủ tục hành chính, về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ, thực hiện cải cách tài chính công và từng bước hiện đại hóa hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Duy Sanh – Bí thư Đảng ủy phường ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức của cơ quan trong việc thực hiện công tác CCHC tại địa phương, qua đó cũng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức nhất là Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND phường Kim Long tiếp tục cố gắng, phát huy vai trò của cá nhân, tập thể để nâng cao hiệu quả công tác CCHC và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Mai Khắc Phục – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND phường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy phường, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu cao nhất của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.396
Truy câp hiện tại 3