Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tuyên truyền về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ)
Ngày cập nhật 04/04/2014

          Để thực hiện gia đình ít con, khỏe  mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Tỉnh nhà và đất nước. Tiếp tục thực hiện giảm sinh và giảm nhanh tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số hợp lý, hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh.

         Xây dựng mô hình xã phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên, nhằm tác động mạnh mẽ đến các nhóm đối tượng trong cộng đồng, những người có uy tín như ông bà, cha mẹ, các chức sắc tôn giáo, những vị cao tuổi là trưởng tộc, trưởng họ, già làng, trưởng bản… làm cho họ thay đổi nhận thức về tư tưởng “ Trọng nam, khinh nữ”, cần có con trai để nối dõi tông đường, để từ đó tác động đến các cặp vợ chồng trẻ đã có từ 1 đến 2 con và khuyến khích cam kết không sinh con thứ 3 trở lên.

            Để động viên khuyến khích các cụm dân cư trên địa bàn không có người sinh con thứ 3 trở lên, hoặc giảm đến mức tối thiểu về tỷ lệ sinh con thứ 3, Ban dân số và KHHGĐ tại địa phương sẽ cố một số điều chỉnh trong hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố:

 

         Nội dung bổ sung:

          - Khuyến khích xây dựng mô hình mỗi gia đình chỉ có từ 1 đến 2 con.

          - Xây dựng mô hình “Xã phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”

 

          - Tự nguyện lựa chọn các biện pháp tránh thai.

          - Không thực hiện các hành vị lựa chọn giới tính thai nhi.

          - Nam nữ bình đảng, không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái

          - Không kết hôn sớm, không đẻ nhiều, đẻ  dày.

          - Không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống.

         * Các hình thức khen thưởng:

        - Biểu dương, khen thưởng trước cộng đồng trong các Hội nghị tổng kết về DS-KHHGĐ hoặc tại “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” ở khu dân cư hàng năm, bình chọn gia đình văn hóa, ưu tiên vay vốn xóa đói giảm nghèo, phát triển nghề, hoặc thưởng tiền hay hiện vật có tính khuyến khích động viên.

        - Các hình thức khen thưởng nhằm mục đích động viên các cặp vợ chồng trẻ đã có 1 đến 2 con thì cam kết không sinh con thứ 3 trở lên, đồng thời nhằm khuyến khích các đoàn thể, tổ chức, họ tộc có hình thức khen thưởng đối với những gia đình tiêu biểu và gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.

         Ngoài các hình thức khen thưởng biểu dương trên, ban DS-KHHGĐ cũng sẽ đề ra các hình thức xử lý các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến thành tích của tập thể nơi đang cư trú. Cần gặp gỡ, trao đổi, chỉ rõ thiếu sót, khuyên giải với từng trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ để họ sữa chữa, cam đoan không tiếp tục vi phạm, và có biện pháp như  kiểm điểm trước cộng đồng.

          Ở tổ dân phố: đóng góp bằng thóc không quá 100 kg nếu sinh con thứ 3 và không quá 150 kg thóc nếu sinh con thứ  4 trở lên (Nếu đóng góp bằng tiền thì tính theo giá thóc tại thời điểm đóng góp).

          Phường Kim Long là một phường có mật độ dân số đông (khoảng 15.320 người), nên công tác DS-KHHGĐ cần được Đảng, chính quyền hết sức quan tâm, để tiến tới bình ổn dân số, ngày càng phát triển về kinh tế, xã hội, có được mức sống ngày càng cao, nuôi dạy con tốt, gia đình ấm no hạnh phúc.

         Thực hiện gia đình ít con, mạnh khỏe, tiến tới quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tiếp tục thực hiện giảm sinh và giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số hợp lý, hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh và giảm thiểu tình trạng tảo hôn.

         Nhằm thực hiện có hiệu quả chiến dịch truyền thông dân số và kế hoạch hóa gia đình, đề nghị bà con nhân dân tích cực hưởng ứng./. 

                                              kimlong.thuathienhue.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 136.402
Truy câp hiện tại 6