Tìm kiếm tin tức
GIỚI THIỆU CHUNG
Ngày cập nhật 16/05/2014

Phường Kim Long là mt phường nm phía Tây Thành ph Huế, bên b ca Bc Sông Hương. Trước đây là th ph ca các Chúa Nguyn Đàng Trong. Nguyên trước đây là xã Xuân Long, được tách ra t xã Hương Long, huyn Hương Trà. Đến năm 1983, được Hi đng B trưởng quyết đnh đi tên t xã Xuân Long thành phường Kim Long theo Quyết đnh s 03-HĐBT, ngày 06 tháng 01 năm 1983.

Vi tng din tích t nhiên là 248,6 ha vi tng dân s: 15.332 nhân khu. Toàn phường được chia làm 22 t dân ph vi 7 khu vc dân cư. Phường có mt Đng b vi hơn 200 đng viên, sinh hot trong 18 chi b trc thuc; Toàn phường có 328 đi tượng đang được hưởng chế đ chính sách ca Nhà nước.

Trên đa bàn phường có 03 cơ quan đơn v ca Tnh và Thành ph là Bnh vin tâm thn Tnh, Trường Trung cp ngh Huế, Trung tâm y tế thành ph Huế. V cơ s giáo dc: có 01 Trường Trung hc cơ s, 02 trường Tiu hc, 02 trường mm non công lp, 02 trường mm non tư thc.

I. V trí đa lý

- Phía Bc: Giáp phường An Hòa.

- Phía Đông: Giáp phường Phú Thun.

- Phía Nam: Giáp Sông Hương - phường Phường Đúc.

- Phía Tây: Giáp phường Hương Long.

II. Khu vc, T dân ph

Có 7 khu vc dân cư vi 22 t dân ph:

- Khu vc 1: gm có các T Dân ph sau: 1, 2, 3, 4.

- Khu vc 2: gm có các T Dân ph sau: 5, 6, 7.

- Khu vc 3: gm có các T Dân ph sau: 8, 9, 10.

- Khu vc 4: gm có các T Dân ph sau: 11, 12, 13.

- Khu vc 5: gm có các T Dân ph sau: 14,15, 16, 17.

- Khu vc 6: gm có các T Dân ph sau: 18, 19, 22.

- Khu vc 7: gm có các T Dân ph sau: 20, 21.

III. Cơ s Tôn giáo

Phường có 07 cơ s tôn giáo như sau:

- Nim Pht Đường Vn Phú

- Giáo x Xuân Long

- Đi Chng Vin

- Đan vin Carmel

- Dòng Con Đc M Vô nhim

- Dòng Thánh Phao Lô

- Dòng Mến Thánh Giá

- Trung tâm nuôi dy tr cô nhi, khuyết tt Sơn Ca.

IV. V kinh tế

Trước đây Phường Kim Long là mt phường thun nông, tuy nhiên vi s phát trin ca đô th, Tnh và Thành ph đã thu hi đt nông nghip đ quy hoch mt s khu dân cư, phát trin cơ s h tng đô th to cho b mt ca phường ngày càng được khang trang hơn.

Nông dân đang dn dn chuyn đi mô hình sn xut t trng khoai, sn sang trng hoa và các nông sn khác theo nhu cu ca th trường. Mt s h tn dng nông nhàn chuyn sang phát trin các ngh làm bánh in, làm mc, nón lá truyn thng ca Huế. Đng thi các cơ s mc m ngh, chm điêu khc đang dn phát trin.

Hòa chung vi s phát trin ca nn kinh tế th trường các loi hình thương mi, dch v khác như: kinh doanh ăn ung, gii khát, dch v du lch, vt liu xây dng, vn chuyn hàng hóa … tiếp tc ra đi và phát trin đã to s chuyn biến rõ nét v lĩnh vc thương mi trên đa bàn.

Năm 2002, được s quan tâm ca tnh và thành ph, phường Kim Long đã xây dng tuyến du lch Phú Mng và đưa vào hot đng, mt s gia đình đã mnh dn đu tư mt s dch v du lch, mc du hiu qu mang li chưa cao nhưng bước đu cũng đã góp phn qung bá nhng v đp t nhiên ca nhà vườn Kim Long và thu hút được nhiu khách du lch đến tham quan.

V. Văn hóa-xã hi

1/ Văn hóa

Năm 1983 phường đã quy hoch đ xây dng nhà văn hóa phc v nhân dân như t chc các hot đng văn hóa, văn ngh đ nhân dân có điu kin nm bt thông tin và tiếp thu, m mang thêm kiến thc trong cuc sng. Phong trào TDTT phát trin khá mnh, c 4 năm t chc Đi hi TDTT mt ln đng thi tham gia các hot đng TDTT do Thành ph t chc. Năm 2011 đã có 22 t dân ph đăng ký xây dng t văn hóa, đến nay có 21/22 t dân ph đã được công nhn t đt chun văn hóa ln 2, ln 3. Hin nay đã có 5 nhà văn hóa ti các khu dân cư đ phc v nhu cu sinh hot văn hóa ca nhân dân. Trên đa bàn phường có 3 ngôi đình làng, trong đó năm 2013 Đình Kim Long được công nhn Di tích lch s văn hóa cp Tnh.

2/Xã hi:

Vào nhng năm đu thành lp phường, t l h nghèo t 20-25%, sau khi thc hin ch trương tái đnh cư dân vn đò và tiếp nhn dân t các nơi gii ta khác đến thì h nghèo chiếm t l cao. Nhưng k t khi trin khai thc hin chính sách vì người nghèo thì đến nay t l h nghèo đã gim thp còn 2,91%.

VI. An ninh quc phòng

Đng y, chính quyn đa phương luôn đt lên hàng đu v nhim v quc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dng lc lượng dân quân đ s lượng đm bo cht lượng, đu tư đng phc và các trang thiết b cn thiết, đm bo hun luyn quân s hng năm c chính tr và quân s. Lc lượng dân quân thường xuyên làm tt công tác tun tra, bo đm đa bàn, bo v cơ quan, bo v Đng, bo v chính quyn và nhân dân Ngoài ra đã tham mưu cho lãnh đo các phương án tác chiến, chng bo lan lt đ, công tác phòng th bo đm an toàn làm ch, tham gia din tp quân s, các phương án phòng th, tác chiến, hu cn. Tham mưu tt cho lãnh đo trong công tác tìm kiếm cu nn, cu h, phòng chng bo lt.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.396
Truy câp hiện tại 3