Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tổ chức cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngày cập nhật 29/12/2014

Ngày 28/10/2014, UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 2854/KH-UBND về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Mục đích của cuộc thi là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt và nội dung của Hiến pháp, từ đó gương mẫu chấp hành Hiến pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thi hành Hiến pháp, tạo động lực thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian nhận bài dự thi tính từ ngày 01/01/2015 đến trước 17 giờ ngày 30/4/2015.

Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo cấp thành phố, từ tháng 3/2015 đến ngày 30/4/2015.

Mọi bài viết dự thi xin gửi về Phòng Tư pháp thành phố (tầng 5 UBND thành phố, số 24 Tố Hữu- thành phố Huế).

Nguồn: www.huecity.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 97