Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Cải cách hành chính
Ngày 21/11/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh/UBND cấp huyện, cấp xã với các nội dung như sau:
Nghị quyết số 18 về Quy định mức thu lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa được HĐND tỉnh thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2023.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 5