Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Những chính sách có hiệu lực từ tháng 08/2014
Ngày cập nhật 02/08/2014
Đề kiểm tra không được vượt quá kiến thức sách giáo khoa

Tháng 08 năm 2014, rất nhiều chính sách mới thuộc các lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng; Thuế-Phí-Lệ phí; Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề; Khoa học-Công nghệ; Y tế-Sức khỏe; Chính sách xã hội.. có hiệu lực thi hành. Cổng thông tin điện tử Thừa Thiên Huế xin giới thiệu đến độc giả.

▀▄ Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

HỖ TRỢ 100% LÃI SUẤT VỐN VAY MUA THIẾT BỊ GIẢM TỔN THẤT TRONG NÔNG NGHIỆP

Ngày 07/07/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 89/2014/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, quyết định hỗ trợ 100% lãi suất trong 02 năm đầu và 50% lãi suất trong năm thứ ba đối với khoản vay mua máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp đã ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng thương mại từ ngày 01/01/2014 đến trước ngày 31/12/2020.

Để được hỗ trợ lãi suất vay vốn như trên, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân được UBND cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi,... hoặc các doanh nghiệp có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã, nông dân thực hiện để mua các loại máy, thiết bị mới, có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn như: Máy, thiết bị sử dụng để sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản; hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp; các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô...

Cũng theo Thông tư này, trong thời gian hỗ trợ, nếu phát hiện sai phạm trong việc sử dụng vốn vay của cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã hay doanh nghiệp..., ngân hàng thương mại có quyền chuyển khoản vay sai phạm được Nhà nước hỗ trợ thành khoản vay thông thường và tiến hành thu hồi ngay số tiền đã tạm ứng đó.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/08/2014.

▀▄ Thuế-Phí-Lệ phí:

MIỄN THUẾ, LỆ PHÍ NHẬP, TÁI XUẤT KHẨU PHƯƠNG TIỆN CỨU TRỢ THIÊN TAI

Theo Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/07/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam nhập khẩu, tái xuất khẩu phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ khẩn cấp, tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai được miễn thuế, lệ phí nhập khẩu, tái xuất khẩu.

Các phương tiện, trang thiết bị, hàng hóa này sau khi hoàn thành hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ, hỗ trợ thiên tai sẽ được ưu tiên làm thủ tục thông quan tại các cửa khẩu đường không, đường thủy, đường bộ. Đối với người được phép đến Việt Nam hoạt động ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Nghị định cho phép làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh ưu tiên tại các cửa khẩu đường không, đường thủy, đường bộ; trường hợp ứng phó khẩn cấp, nếu chưa có thị thực, sẽ được cấp thị thực tại cửa khẩu.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết tần suất, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai. Cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có trách nhiệm phát văn bản chỉ đạo ứng phó thiên tai của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn ngay sau khi nhận được và phát lại với tần suất tối thiểu 03 giờ/lần đối với thiên tai cấp độ 3, tối thiểu 01 giờ/lần đối với thiên tai cấp độ 4, cấp độ 5 cho đến khi có văn bản chỉ đạo mới hoặc hoạt động ứng phó thiên tai đã được thực hiện hay diễn biến thiên tai đã thay đổi không còn ảnh hưởng.

Trong đó, thời lượng phát tin chỉ đạo, chỉ huy ứng phó thiên tai bao gồm thời gian phát toàn văn nội dung văn bản chỉ đạo, chỉ huy của cơ quan có thẩm quyền; bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; cập nhật tình hình diễn biến thiên tai và các hoạt động ứng phó...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

 

▀▄ Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề:

HỌC VIÊN TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP ĐƯỢC HỌC CÙNG LÚC 2 CHƯƠNG TRÌNH

Đây là nội dung tại Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

Theo đó, từ ngày 22/08, học viên trung cấp chuyên nghiệp muốn học thêm 01 chương trình trung cấp chuyên nghiệp khác của trường hoặc của đơn vị liên kết đào tạo với trường phải nộp đơn đề nghị học cùng lúc 02 chương trình; trong đó, ngành đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành đào tạo ở chương trình thứ nhất và điểm trung bình chung tích lũy các học phần đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất tính đến thời điểm xét học cùng lúc 02 chương trình phải đạt từ 6,5 điểm trở lên. Đặc biệt, học viên phải học xong học kỳ thứ nhất đối với chương trình có thời gian thực hiện từ 1 - 1,5 năm học và 02 năm học, đã học xong học kỳ thứ ba đối với chương trình có thời gian thực hiện từ 03 - 04 năm học và không trong thời gian tạm dừng chương trình đang học, điều chỉnh tiến độ học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

Đồng thời, Thông tư cũng cho phép học viên được chuyển ngành đào tạo đang học sang 01 ngành đào tạo khác của trường; trong đó, ngành đào tạo dự kiến sẽ chuyển sang học phải có cùng hình thức, tiêu chí tuyển sinh và có điểm tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với điểm tuyển sinh của ngành đào tạo đang học. Việc chuyển đổi ngành đào tạo phải hoàn thành trước khi bắt đầu học kỳ thứ hai đối với chương trình có thời gian thực hiện từ 1 - 1,5 năm học và 02 năm học hoặc trước khi bắt đầu học kỳ thứ tư đối với chương trình có thời gian thực hiện từ 03 - 04 năm học. Đối với đối tượng đào tạo là học sinh có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, ngành đào tạo đang học và ngành đào tạo dự kiến chuyển sang học phải cùng yêu cầu về nhóm kiến thức văn hóa. Trường hợp khác nhóm kiến thức văn hóa, trước khi chuyển đổi học sinh phải học bổ sung và đáp ứng yêu cầu của nhóm kiến thức văn hóa thuộc ngành dự kiến chuyển sang học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/08/2014.

ĐỀ KIỂM TRA KHÔNG ĐƯỢC VƯỢT QUÁ KIẾN THỨC SÁCH GIÁO KHOA

Đây là một trong những nổi dung nổi bật tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/07/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông thường xuyên.

Cụ thể, Bộ yêu cầu giáo viên không được sử dụng những nội dung vượt quá chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình, sách giáo khoa trong các xuất bản phẩm tham khảo để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, học viên trong quá trình dạy học; đồng thời, phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về danh mục xuất bản phẩm tham khảo mà cơ sở giáo dục đã lựa chọn cho học sinh, học viên và cha mẹ học sinh, học viên.

Đặc biệt, Thông tư cũng nhấn mạnh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc cha mẹ học sinh, học viên mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Cũng theo Thông tư này, ngoài việc phải có tác dụng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội và giữ vững chủ quyền quốc gia, xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm mon, giáo dục phổ thông phải phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục đối với từng cấp học, lớp học; phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, tính sư phạm, thẩm mỹ; phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi của đối tượng sử dụng; không trái với văn hóa, lịch sử, địa lý, đạo lý...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

 

▀▄ Khoa học-Công nghệ:

MỖI CÁ NHÂN CHỈ ĐƯỢC CHỦ NHIỆM 1 NHIỆM VỤ KHCN

Đây là nội dung quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/05/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước (này bao gồm: Đề tài KHCN cấp quốc gia; dự án sản xuất thử nghiệm cấp quốc gia và đề án khoa học cấp quốc gia).

Theo Thông tư này, cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN phải đáp ứng đủ các yêu cầu: Có trình độ đại học trở lên; có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong cùng lĩnh vực khoa học với nhiệm vụ trong 05 năm gần đây, tính đến thời điểm nộp hồ sơ; là người chủ trì hoặc tham gia chính xây dựng thuyết minh nhiệm vụ KHCN; có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực hiện công việc nghiên cứu của nhiệm vụ KHCN.

Đặc biệt, mỗi cá nhân chỉ được đăng ký chủ nhiệm 01 nhiệm vụ KHCN trong cùng một thời điểm. Do đó, cá nhân không được đăng ký tuyển chọn, xét giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN trong trường hợp đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ vẫn đang làm chủ nhiệm của 01 nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia khác.

Đồng thời, cá nhân cũng không được đăng ký trong thời hạn 02 năm nếu nộp hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp quốc gia chậm từ 30 ngày - 06 tháng mà không có ý kiến chấp thuận của Bộ trưởng Bộ chủ trì nhiệm vụ; không được đăng ký trong thời hạn 03 năm nếu được đánh giá nghiệm thu ở mức “không đạt” mà không được Bộ chủ trì nhiệm vụ gia hạn thời gian thực hiện hoặc được gia hạn nhưng hết thời hạn mà vẫn chưa hoàn thành và không được đăng ký trong thời hạn 05 năm nếu có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014; thay thế Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 09/2012/TT-BKHCN ngày 02/04/2012.

 

▀▄ Y tế-Sức khỏe:

PHÒNG SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ RỘNG TỐI THIỂU 6M2

Ngày 02/06/2014, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 17/2014/TT-BYT quy định việc cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ và việc huấn luyện sơ cấp cứu chữ thập đỏ (sơ cấp cứu chữ thập đỏ là hoạt động sơ cấp cứu ban đầu đối với nạn nhân chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn giao thông, tai nạn lao động và các tai nạn, thảm họa khác do Hội chữ thập đỏ tổ chức thực hiện).

Theo đó, trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ phải đáp ứng các điều kiện như: Có địa điểm cố định, phòng sơ cấp cứu có diện tích tối thiểu là 10m2; có đủ điện, nước phục vụ sơ cấp cứu; có điện thoại liên lạc thường xuyên; có các trang thiết bị sơ cấp cứu như bông, băng, bộ nẹp cố định gãy xương, túi cứu thương…; có tối thiểu 03 tình nguyện viên cấp II làm việc tại trạm, trong đó có 01 tình nguyện viên chuyên trách làm việc toàn thời gian tại trạm.

Điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ cũng phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị cơ cấp cứu tương tự như trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Tuy nhiên, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ cần phải có phòng sơ cấp cứu diện tích tối thiểu 06m2 và có tối thiểu 02 tình nguyện viên cấp I làm việc tại đây.

Trạm và điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ đều không được sử dụng thuốc trong hoạt động sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, đều phải được đặt tại địa điểm thuận tiện giao thông, nơi thường xuyên xảy ra tai nạn để kịp thời thực hiện các hoạt động sơ cấp cứu khi tai nạn xảy ra; riêng điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ có thể đặt tại nhà dân.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.

 

▀▄ Chính sách kinh tế-xã hội:

TỪ NGÀY 01/08, ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN XÃ HỘI HÓA

Đây là chủ trương mới của Chính phủ, được quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Cụ thể, theo quy định của Nghị định này, trong quá trình thực hiện dự án, nếu vì lý do khách quan không thể tiếp tục thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa được phép chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển nhượng dự án bằng văn bản. Người nhận chuyển nhượng phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu và mục đích sử dụng đất của dự án.

Tài sản trên đất đối với trường hợp dự án được miễn toàn bộ tiền thuê đất hoặc trong trường hợp thuê đất nộp tiền thuê hàng năm; tài sản trên đất và toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất trong trường hợp dự án phải nộp toàn bộ tiền thuê đất; tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần tiền thuê đất đã nộp trong trường hợp dự án được giảm một phần tiền thuê đất… do hai bên thỏa thuận.

Ngoài ra, Nghị định cũng bổ sung thêm lĩnh vực giám định tư pháp là một trong những lĩnh vực xã hội hóa, bên cạnh giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và môi trường.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.

 

▀▄ Hành chính:

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HTX

Ngày 26/05/2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã (HTX) và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX, trong đó đáng chú ý là quy định về thu hồi Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký HTX.

Cụ thể, GCN đăng ký HTX có thể bị thu hồi trong các trường hợp sau: Khi HTX giải thể, phá sản, bị hợp nhất, bị sáp nhập và khi phát hiện nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký HTX , hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX là không trung thực, không chính xác. Trường hợp HTX lợi dụng danh nghĩa HTX để hoạt động trái pháp luật; hoạt động trong các ngành, nghề mà pháp luật cấm; hoạt động trong ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm kể từ khi được cấp GCN đăng ký hoặc chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký trong thời hạn 01 năm mà không đăng ký thì cơ quan đăng ký HTX có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của HTX đến trụ sở của cơ quan đăng ký để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không phù hợp thì cơ quan đăng ký HTX ra quyết định thu hồi GCN đăng ký HTX.

Cũng theo Thông tư này, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp, HTX phải thông báo bằng văn bản theo mẫu theo quy định của pháp luật đến cơ quan đã cấp GCN đăng ký HTX nơi HTX đặt trụ sở chính. Kèm theo thông báo là nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp của HTX.

Đặc biệt, từ ngày 01/08/2014, HTX được quyền khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp không được cấp GCN đăng ký HTX hoặc không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX mà không có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ của cơ quan đăng ký HTX.

Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.

LÃNH ĐẠO CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ PHẢI TIẾP DÂN ÍT NHẤT 1 NGÀY/THÁNG

Ngày 26/06/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, trong đó quy định người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập phải trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất 01 ngày/tháng tại địa điểm tiếp công dân của cơ quan, đơn vị mình và phải công khai về lịch tiếp công dân, thành phần tham dự, dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa điểm tiếp công dân và trên trang thông tin của cơ quan, đơn vị (nếu có).

Ngoài việc phải đảm bảo tiếp công dân ít nhất 01 ngày trong 01 tháng, Chính phủ cũng yêu cầu người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp thực hiện tiếp công dân đột xuất đối với những vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các đơn vị khác nhau và những vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định chi tiết về cơ cấu, tổ chức của Ban Tiếp công dân các cấp. Theo đó, Ban Tiếp công dân Trung ương bao gồm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và công chức làm công tác tiếp công dân; Ban Tiếp công dân Trung ương được tổ chức thành các phòng nghiệp vụ để thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp công tác tiếp công dân...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2014.

 

▀▄ Doanh nghiệp:

THAY ĐỔI TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI DN NHÀ NƯỚC

Ngày 18/06/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp (DN) Nhà nước.

Theo đó, từ ngày 06/08, tiêu chí, danh mục phân loại những DN thực hiện cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số cổ phần sẽ được tách thành 03 nhóm nhỏ thay vì gộp chung thành 01 nhóm tiêu chí, danh mục phân loại như hiện hành, bao gồm: DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần; DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần và DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ 75% tổng số cổ phần trở lên.

Trong đó, những DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 75% tổng số cổ phần trở lên bao gồm: DN quản lý, khai thác, bảo trì cảng hàng không, sân bay (trừ các cảng hàng không, sân bay có vai trò, vị trí quan trọng đối với quốc phòng, an ninh); DN quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; DN cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông; khai thác khoáng sản quy mô lớn và khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên.

DN thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần gồm các DN chế biến dầu mỏ và khí tự nhiên; DN tài chính, ngân hàng (không bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty tài chính, cho thuê tài chính), vận chuyển hàng không; DN có vai trò đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, bình ổn thị trường, hoạt động trong các lĩnh vực như: Bán buôn thuốc phòng bệnh, chữa bệnh; bán buôn lương thực và bán buôn xăng dầu... Đặc biệt, cũng từ ngày 06/08/2014, DN sản xuất thuốc lá điếu sẽ được xếp vào nhóm những DN Nhà nước nắm giữ từ 65% đến dưới 75% tổng số cổ phần thay vì nhóm những DN Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ như trước đây.

Quyết định này thay thế Quyết định số 14/2011/QĐ-TTg ngày 04/03/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/08/2014.

 

▀▄ Giao thông:

SỬ DỤNG PHÍ ĐƯỜNG BỘ ĐẦU TƯ GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.

Theo đó, thay vì quy định toàn bộ phí sử dụng đường bộ thu được đối với mô tô tại địa phương nào bổ sung vào Quỹ bảo trì đường bộ của địa phương đó như trước đây, Nghị định này chỉ rõ, kể từ ngày 20/08/2014, phần phí này sẽ được nộp vào ngân sách địa phương để đầu tư đường giao thông nông thôn theo Chương trình xây dựng nông thôn mới và bổ sung vào Quỹ bảo trì đường bộ địa phương.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dành toàn bộ hoặc tỷ lệ phân chia nguồn phí thu được đối với mô tô giữa phần nộp vào ngân sách địa phương để cấp chi cho UBND cấp xã đầu tư đường giao thông nông thôn và phần bổ sung vào Quỹ địa phương. Việc xác định tỷ lệ phân chia này phải cân đối giữa nhu cầu đầu tư đường giao thông nông thôn và yêu cầu về quản lý bảo trì hệ thống đường địa phương; phù hợp với tình hình thu chi ngân sách địa phương; đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả.

Ngoài ra, cũng tại Nghị định này, Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ; quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô cho phù hợp đối với đối tượng nộp phí; ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm trên đầu phương tiện đối với xe ô tô và khung mức phí sử dụng đường bộ được thu hàng năm đối với xe mô tô.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

 

▀▄ Văn hóa-Thể thao-Du lịch:

NGHỆ NHÂN ƯU TÚ PHẢI CÓ TỐI THIỂU 15 NĂM TRONG NGHỀ

Đây là một trong những tiêu chuẩn đối với danh hiệu Nghệ nhân ưu tú quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/06/2014 của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể đối với người đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; Ngữ văn dân gian; Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tập quán xã hội và tín ngưỡng; Lễ hội truyền thống; Tri thức dân gian.

Theo đó, ngoài việc phải có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên, để được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú, công dân Việt Nam còn phải đáp ứng một số tiêu chí khác như: Nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể; có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật; đào tạo được cá nhân đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống; tâm huyết với nghề và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...

Tương tự, những cá nhân được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân ngoài đáp ứng các điều kiện như đối với Nghệ nhân ưu tú còn phải có thời gian hoạt động trong nghề tối thiểu là 20 năm và đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú.

Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú được nhận Huy hiệu, Giấy chứng nhận, tiền thưởng đối với từng danh hiệu và trợ cấp sinh hoạt hàng tháng theo quy định của pháp luật (đối với những Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn).

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/08/2014.

 

▀▄ Đấu thầu - Cạnh tranh:

GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐƯỢC LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG

Theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 26/06/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp; có hình thức chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp và chỉ định thầu.

Khi thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, bên mời thầu, nhà thầu phải thực hiện đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; bên mời thầu phát hành miễn phí hồ sơ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đồng thời với thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời quan tâm, thông báo mời thầu. Trường hợp có sự sai khác giữa văn bản đính kèm và nội dung điền trong mẫu thì văn bản điện tử đính kèm sẽ có giá trị pháp lý. Đặc biệt, đối với mỗi gói thầu, nhà thầu chỉ nộp hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất 01 lần trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời thực hiện nộp bảo lãnh dự thầu thông qua ngân hàng có kết nối đến hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bên mời thầu tiến hành mở thầu và giải mã hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ngay sau thời điểm đóng thầu; biên bản mở hồ sơ được đăng tải công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn không quá 02 giờ sau thời điểm đóng thầu.

Sau khi đánh giá hồ sơ, bên mời thầu nhập kết quả lựa chọn nhà thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; kết quả lựa chọn nhà thầu được đăng tải công khai ngay sau khi có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/08/2014.

 

▀▄ Bảo hiểm:

BỔ SUNG BẢO HIỂM BẢO LÃNH THUỘC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ

Ngày 09/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Nếu như trước đây, loại hình bảo hiểm phi nhân thọ gồm các nghiệp vụ như: Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại; Bảo hiểm hàng không; Bảo hiểm xe cơ giới; Bảo hiểm cháy, nổ; Bảo hiểm trách nhiệm; Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh… thì Nghị định này bổ sung thêm bảo hiểm bảo lãnh là một nghiệp vụ của loại hình bảo hiểm phi nhân thọ.

Bảo hiểm bảo lãnh là hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong đó doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài chấp nhận rủi ro của người được bảo lãnh, trên cơ sở người được bảo lãnh đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh nếu khi đến thời hạn mà bên được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Bên được bảo lãnh phải nhận nợ và hoàn trả cho doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm.

Đồng thời, Nghị định cũng cho phép thỏa thuận về việc DN bảo hiểm nhận bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo lãnh không có khả năng thực hiện.

Nghị định ngày có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2014.

 

▀▄ Nông nghiệp - Lâm nghiệp:

KHAI THÁC HẢI SẢN ĐƯỢC VAY ĐẾN 70% CHI PHÍ CHUYỂN ĐI BIỂN

Theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, từ ngày 25/08/2014, chủ tàu khai thác hải sản và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản, đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính, có phương án sản xuất kinh doanh cụ thể sẽ được vay tối đa 70% chi phí cho 01 chuyến đi biển đối với tàu khai thác hải sản và 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản.

Cũng từ ngày 25/08, các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản, có tổng công suất máy chính từ 90CV trở lên sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí mua bảo hiểm tai

nạn thuyền viên hàng năm cho mỗi thuyền viên làm việc trên tàu; hỗ trợ 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV và 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên.

Đối với các trường hợp đóng mới, nâng cấp tàu, Nghị định cũng quy định, các đối tượng đang hoạt động nghề cá có hiệu quả, có khả năng tài chính và có phương án sản xuất cụ thể, được UBND cấp tỉnh phê duyệt sẽ được vay vốn ngân hàng tối đa 95% tổng giá trị đầu tư đóng mới vỏ tàu thép với lãi suất 7%/năm, trong đó, chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 6%/năm. Trường hợp đóng mới vỏ tàu gỗ, chủ tàu được vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư đóng mới với lãi suất 7%/năm, trong đó chủ tàu trả 3%/năm, ngân sách Nhà nước cấp bù 4%/năm. Thời hạn cho vay là 11 năm, đặc biệt, năm đầu tiên, chủ tàu được miễn lãi và chưa phải trả nợ gốc.

Về chính sách ưu đãi thuế, Chính phủ khẳng định sẽ miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp khai thác hải sản; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động khai thác hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ, thu nhập từ đóng mới, nâng cấp tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên để phục vụ hoạt động khai thác hải sản; không thu lệ phí trước bạ đối với tàu, thuyền khai thác thủy, hải sản; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng thủy, hải sản của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/08/2014.

 

▀▄ Thi đua- Khen thưởng-Kỷ luật:

LÃNH ĐẠO NỮ ĐƯỢC GIẢM THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ KHI XÉT KHEN THƯỞNG

Ngày 01/07/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 đã có một số quy định ưu tiên đối với người lao động nữ. Theo đó, thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng có quá trình cống hiến đối với nữ là cán bộ lãnh đạo, quản lý được giảm 03 năm so với quy định chung.

Tương tự, đối với khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ và tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng thay đổi một số tiêu chí để xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba; Bằng khen và danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến... Cụ thể, công nhân, nông dân, người lao động gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có 07 phát minh, sáng chế, sáng kiến mang lại lợi ích, có đóng góp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn tay nghề hoặc có phát minh, sáng chế, sáng kiến hay mô hình sản xuất hiệu quả và ổn định từ 07 năm trở lên, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động sẽ được xét tặng Huân chương Lao động hạng nhất.

Đối với danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến, Chính phủ quy định cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thì thời gian học tập được tính vào thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để bình xét danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Trường hợp cá nhân được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ 01 năm trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, có kết quả học tập từ loại khá trở lên thì được xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, không xét tặng danh hiệu này đối với những đối tượng mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ từ 40 ngày làm việc hoặc bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/08/2014.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 14