C:\Fportal\ThanhPho\kimlong.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
THÔNG BÁO MẤT ĐIỆN
Ngày cập nhật 25/07/2014

Theo Thông báo số 255/TB-DLBSH ngày 25/7/2014 của Điện Lực Bắc Sông Hương về việc  mất điện để phục vụ công tác sửa chưa lưới điện. Theo đó Toàn phường Kim Long sẽ bị mất điện( trừ đường Nguyễn Hoàng, Kim Long không mất điện) 

Thời gian mất điện từ: 5 giờ 00 đến 15 giờ ngày 05/8/2014

Vậy UBND phường Kim Long thông báo cho nhân dân trên địa bàn phường được biết để bố trí xắp xếp công việc.

Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 98