Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 có hiệu lực khi nào?
Điều kiện đăng ký kết hôn trong luật hôn nhân gia đình năm 2014 được quy định như thế nào?
Người gửi: LÊ THỊ ÁNH TUYẾT - HƯƠNG LONG, HUẾ (Ngày gửi: 05/11/2014)
Đáp:

TRẢ LỜI: ( Mang tính chất tham khảo)

Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Điều 8. Điều kiện kết hôn

1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 39