Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Con trai tôi hiện nay hơn 5 tuổi nhưng từ trước đến nay tôi chưa đăng ký khai sinh cho con. Tôi muốn đăng ký khai sinh cho con để chuẩn bị vào lớp 1 có được không? việc đăng ký khai sinh muộn có bị xử phạt không?
Người gửi: N.T.L.P - Kim Long, Huế (Ngày gửi: 04/10/2014)
Đáp:

Trả lời: (mang tính chất tham khảo)

Điều 14 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP quy định thời hạn đi khai sinh và trách nhiệm khai sinh như sau: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con; nếu cha, mẹ không thể đi khai sinh thì ông, bà hoặc những người thân thích khác đi khai sinh cho trẻ em.

Điều 13 và Điều 14 Nghị định 158/2005/NĐ-CP quy định thẩm quyền đăng ký khai sinh quá hạn thuộc về UBND cấp xã nơi cư trú của người mẹ; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ thì UBND cấp xã nơi cư trú của người cha thực hiện việc đăng ký khai sinh.

Tại khoản 1 Điều 45 và khoản 4 Điều 1 Nghị định số 06/2012/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn như sau: Người đi đăng ký khai sinh phải nộp Tờ khai, giấy chứng sinh và xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ của trẻ ( nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn) Trong trường hợp công chức Tư pháp - hộ tịch biết rõ về quan hệ hôn nhân của cha mẹ, trẻ em thì không cần phải xuất trình giấy kết hôn. Giấy chứng sinh do cơ sở y tế, nơi trẻ em sinh ra cấp; nếu trẻ em sinh ở ngoài cơ sở y tế thì giấy chứng sinh được thay bằng văn bản xác nhận của người làm chứng. Trong trường hợp không có người làm chứng, thì người đi khai sinh phải cam đoan về việc sinh là có thật.

Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt cảnh cáo đối với người có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em mà không thực hiện việc đăng ký đúng thời hạn quy định.

Như vậy con chị đã gần 6 tuổi nhưng chưa đăng ký khai sinh thì phải tiến hành đăng ký khai sinh theo thủ tục đăng ký quá hạn. Việc đăng ký khai sinh không đúng thời hạn của người có trách nhiệm bị phạt cảnh cáo.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 38