Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi có làm đăng ký khai sinh cho con nhưng vì tên của con tôi trùng tên với người trong họ hàng. vậy tôi muốn thay đổi tên cho con tôi thì phải đến cơ quan nào?
Người gửi: Nguyễn Hữu Thái - phường Kim Long (Ngày gửi: 01/07/2014)
Đáp:

TRẢ LỜI ( Mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 158/2005 ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Đối với trường hợp của ông, nếu con dưới 14 tuổi thì UBND cấp xã, phường nơi đăng ký khai sinh trước đây có trách nhiệm cải chính giấy khai sinh của con ông. Nếu con từ đủ 14 tuổi trở lên thì UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm cải chính giấy khai sinh cho con ông.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 34