Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tài sản chung của vợ chồng được xác định như thế nào?
Người gửi: LÊ THỊ TƯỜNG VÂN - Hương Long, Huế (Ngày gửi: 28/06/2014)
Đáp:

TRẢ LỜI: ( Mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 27 Luật hôn nhân và gia đình hiện hành thì tài sản chung của vợ chồng gồm:

- Tài sản dó vự, chồng tạo ra, thu nhập do lao động,  hoạt động sản xuất kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thòi kỳ hôn nhân

-Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

- Quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng. Quyền sử dụng đất mà vợ hoặc chồng có được trước khi kết hôn, được thừa kế riêng chỉ là tài sản chung khi vợ chồng có thỏa thuận.

Tại điều luật này cũng khẳng định: " Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất:". Trong trường hợp tài sản chung thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyến sở hữu thì theo pháp luật hiện hành trong giấy chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả vợ chồng.

Trong trường hợp không có chứng cứ chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó là tài sản chung.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 40