Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Việc định đoạt tài sản của con chưa thành niên được pháp luật quy định như thế nào???
Người gửi: LÊ THỊ TƯỜNG VÂN - Hương Long, Huế (Ngày gửi: 28/06/2014)
Đáp:

Trả lời ( mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 46 Luật hôn nhân và gia đình hiện hành thì việc định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên được quy định như sau:

- Trong trường hợp cha mẹ quản lý tài sản riêng của con dưới mười lăm tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, có tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ chín tuổi trở lên.

- Con  từ đủ mười lăm đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng; nếu định đoạt tài sản có giá trị lớn hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý của cha mẹ.

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 38