Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Tôi sinh năm 1992,đăng ký khai sinh năm 1993, tại UBND phường Kim Long.Hiện nay Tôi muốn cải chính tên trong giấy khai sinh của tôi, Vậy tôi muôn hỏi cơ quan nào có thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch?
Người gửi: H.H.T.Trí - Tổ 11, phường Kim Long (Ngày gửi: 15/04/2014)
Đáp:

Trả lời: ( mang tính chất tham khảo)

Thẩm quyền thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch được quy định tại Điều 37 Nghị định số 158/2005/NĐ-CP  như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện, mà trong địa hạt của huyện đó đương sự đã đăng ký khai sinh trước đây, có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi.

Vậy đối với trường hợp của bạn, đã trên 14 tuổi thì UBND thành phố có thẩm quyền thay đổi, cải chính trong giấy khai sinh của bạn.  

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 35