Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Hỏi: Năm 1990 bố mẹ tôi có mua đất của người khác nhưng việc mua bán chỉ có giấy bán trao tay với nhau, không có xác nhận của chính quyền. Vậy thửa đất trên của gia đình tôi có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nếu được thì hồ sơ gồm những gi?
Người gửi: Trần Văn Bé - hương long. huế (Ngày gửi: 08/04/2014)
Đáp:

Trả lời: ( Mang tính chất tham khảo)

Theo quy định tại Điều 50 Luật Đất đai thì hộ gia đình, cá nhân sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có đủ các điều kiện:

(1) Đang sử dụng đất ổn định;

(2) Được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp;

(3) Có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

- Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Đối với trường hợp của ông, nếu đang được sử dụng đất ổn đinh, được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp và Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất gồm:

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( theo mẫu quy định)

Một trong các loại giấy tờ về QSD đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật đất đai (nếu có).

Giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường thị trấn về đất đang sử dụng ổn định và không có tranh chấp

 Đối với hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông có thể đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để được hướng dẫn cụ thể hơn

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 39