Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Ngày cập nhật 13/09/2023

Ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

 

Theo đó Quyết định công bố kèm theo Quyết định này danh mục hai (02) thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Có danh mục TTHC kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 136.402
Truy câp hiện tại 4