Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch
Ngày 24 tháng 11 năm 2022, Ông Phan Quý Phương - PCT UBND Tỉnh TT Huế đã ban hành Quyết định số 2848/QĐ-UBND về việc Phê duyệt, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của Thành phố Huế Đính kèm: * Phụ lục:  BỔ SUNG DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022  CỦA THÀNH PHỐ HUẾ ...
.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.396
Truy câp hiện tại 3