Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Xây dựng đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế”
Ngày cập nhật 17/03/2014

UBND tỉnh TT Huế vừa ban hành kế hoạch chi tiết xây dựng đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế”.

UBND tỉnh TT Huế vừa ban hành kế hoạch chi tiết xây dựng đề án “Chính sách bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế”.

Theo đó, mục tiêu của việc xây dựng đề án nhằm bảo vệ và phát huy các giá trị đặc trưng của hệ thống nhà vườn Huế; xây dựng kế hoạch và phương án triển khai cụ thể phù hợp khả năng và điều kiện thực tế. Trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về chính sách quản lý, bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2014-2020, đảm bảo tính khả thi, hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thích nghi với đời sống thực tế của người dân.

Các nội dung được thực hiện tại đề án gồm: xây dựng cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ nhà vườn; điều tra, khảo sát, lập cơ sở dữ liệu về nhà vườn. Trong đó, điều tra, khảo sát trực quan bước đầu 152 nhà vườn (theo nghị quyết của HĐND tỉnh) để xác định danh mục khoảng 80-100 nhà vườn có giá trị văn hóa, lịch sử… để xem xét phân loại, lựa chọn đưa vào danh mục cần thiết bảo vệ ở bước tiếp theo.Điều tra, khảo sát, lập hồ sơ nhà vườn đáp ứng tiêu chí cần đưa vào danh mục quản lý, bảo vệ; lập danh mục nhà vườn cần trùng tu và khái toán giá trị đầu tư giai đoạn 2014-2020. Đề xuất danh mục khoảng 30-50 nhà vườn cần đưa vào đề án để quản lý, bảo vệ theo thứ tự ưu tiên….Kinh phí xây dựng là 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014; thời gian thực hiện trong năm 2014.

                                                                                                                                    Nguồn: www.huecity.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 99