Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Xây dựng thí điểm 05 điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2014
Ngày cập nhật 12/03/2014

Ngày 06 tháng 3 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2014.

Ngày 06 tháng 3 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hoạt động các điểm Bưu điện văn hóa xã năm 2014.

Theo Kế hoạch, sẽ xây dựng thí điểm tại 5 điểm bưu điện văn hóa xã để đạt được các mục tiêu, làm cơ sở nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo, đó là:  Nâng tổng số đầu sách phục vụ bình quân/điểm lên: 500 quyển; Nâng tổng số người đọc sách, báo bình quân tại mỗi điểm Bưu điện Văn hóa xã từ 10 đến 20 lượt người/ngày; Trang bị cho mỗi điểm Bưu điện Văn hóa xã 04 bộ máy vi tính PC và đường truyền ADSL để truy cập internet; Tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng internet cho lãnh đạo xã, cán bộ phụ trách Văn hóa Thông tin, nhân viên 5 điểm Bưu điện Văn hóa xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; Đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình Nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Điểm Bưu điện Văn hóa xã và xây dựng thí điểm Trung tâm Thông tin và Truyền thông cộng đồng của Chính phủ; Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện Văn hóa xã” của tỉnh; vận động nhân dân đến điểm Bưu điện - Văn hóa xã để tìm hiểu các thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương Xây dựng quỹ sách ủng hộ cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã. Phát động phong trào quyên góp, ủng hộ sách, báo trong trẻ em, học sinh.

 

05 điểm bưu điện văn hóa xã được xây dựng thí điểm năm 2014 gồm: xã Quảng Lợi và xã Quảng Thọ - huyện Quảng Điền; xã Phú Thanh - huyện Phú Vang; xã Thượng Quảng và xã Thượng Lộ - huyện Nam Đông.

                                                                                                             Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 96