Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông tin tuyên truyền
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 21/6/2024 về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.
Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1706/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND...
Ngày 25/6/2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1715/QĐ-UBND Công bố 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xoá đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất áp dụng trên địa bàn...
Ngày 09 tháng 7 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1878/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc trách nhiệm giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã.
https://www.facebook.com/share/p/yqqdTr6WAZrUnTpR/?mibextid=oFDknk
Ngày 02 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09/01/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).  
Sáng ngày 12/01/2024, Đảng bộ phường Kim Long tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể Đảng viên cơ sở...
Ngày 25/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3076/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 7