Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông tin tuyên truyền
Nhằm góp phần phổ biến, tuyên truyền, nâng cao mức độ tiếp cận nền tảng số Hue-S cho người dân trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S từ ngày 23/10 đến ngày 26/11/2023 với 5 tuần thi.    
THÔNG TIN TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH TẠI UBND PHƯỜNG KIM LONG
Phường Kim Long tổ chức Hội thi tuyên truyền về chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, Luật giao thông đường bộ; Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị và Luật phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới năm 2023.    
Ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2105/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.  
Ngày 18/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1722/QĐ-UBND ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 10/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1637/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 10/7/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1636/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.        
Ngày 15/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1420/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận...
Ngày 26/6/2023, UBND phường Kim Long phối hợp với Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp nghề kỷ thuật chế biến món ăn khóa 3 và lớp điện dân dụng khóa 1, trình độ sơ cấp dành cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn phường.
Ngày 24/5/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1164/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Ngƣời có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 136.402
Truy câp hiện tại 4