Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Thông tin tuyên truyền
https://www.facebook.com/share/p/yqqdTr6WAZrUnTpR/?mibextid=oFDknk
Ngày 02 tháng 02 năm 2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 362/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 09/01/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thực hiện gồm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).  
Sáng ngày 12/01/2024, Đảng bộ phường Kim Long tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho toàn thể Đảng viên cơ sở...
Ngày 25/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 3076/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực Đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND...
Ngày 13/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2940/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Gia đình và lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao (Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao,...
Ngày 12/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2920/QĐ-UBND Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế (Cơ quan thực hiện gồm các Sở: Lao động – Thương binh và...
Ngày 28/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND Phê duyệtquy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/Ủy ban...
Ngày 08/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2653/QĐ-UBND Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã.    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.396
Truy câp hiện tại 3