Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở
Ngày cập nhật 01/04/2014

Nhằm kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giảm bớt các vụ việc phải chuyển đến Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, UBND tỉnh đã có Chỉ thị số 13/2014 về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương phát huy trách nhiệm trong lãnh chỉ đạo về công tác hòa giải ở cơ sở; tạo điều kiện thuận lợi để đưa Luật Hòa giải ở cơ sở đi vào cuộc sống.
UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên; hướng dẫn lồng ghép thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở vào xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, bản, cụm dân cư.
UBND các xã, phường, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp thành lập, kiện toàn các Tổ hòa giải và công nhận hòa giải viên, tổ trưởng tổ hòa giải ở địa phương. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết và khen thưởng về hòa giải ở cơ sở để phát huy nhân tố tích cực, nhân rộng cách làm hiệu quả, khắc phục những bất cập, khó khăn, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
Chỉ thị cũng đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc các cấp vận động tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật; giám sát việc thực hiện và tổ chức thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm thực hiện hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật.
Nguồn: www.thuathienhue.gov.vn - Hoài Phong
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 96