Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Chỉ thị về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014
Ngày cập nhật 28/03/2014

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014, ngày 21/3/2014, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2014.
 

      Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 09/11/2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu và các quy định của Bộ Quốc phòng về đăng ký nghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong quần chúng nhân dân, nhất là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để mọi người hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

      Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự và các cơ quan liên quan cùng cấp thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ và quân nhân dự bị ở địa phương theo quy định của Chính phủ và các quy định của Bộ Quốc phòng về đăng ký nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo cơ quan y tế các cấp phối hợp với cơ quan quân sự trong việc tổ chức kiểm tra sức khoẻ, khám sức khoẻ và quản lý sức khỏe cho các đối tượng theo quy định.

      Các cơ quan: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và đoàn thể các cấp liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quân sự, có các biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những trường hợp vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

      UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh có kế hoạch theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự của các địa phương về UBND tỉnh để theo dõi và chỉ đạo chung.

       Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và các huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này./.

Nguồn: thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 98