Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 14/08/2014

Để triển khai hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 12/8/2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Công văn số 4464/UBND-CNTT giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, lập báo cáo đầu tư Xây dựng Cơ sở dữ liệu Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để triển khai trong năm 2015. Trong quá trình lập báo cáo đầu tư, cần lưu ý:

- Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính cần phải phù hợp với các quy định đã ban hành trước đây của UBND tỉnh, hỗ trợ tốt các công tác: rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

- Thừa kế toàn bộ các dữ liệu về thủ tục hành chính đã triển khai tại Trang thông tin thủ tục hành chính của tỉnh;

- Đảm bảo nguyên tắc thủ tục hành chính được đánh mã định danh cấp đơn vị và địa phương để phục vụ việc tích hợp và đồng bộ với Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin địa lý (GisHue), các phần mềm dùng chung và các phần mềm ứng dụng khác có liên quan.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 97