Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Triển khai thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày cập nhật 14/08/2014

Thực hiện Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngày 12/8/2014 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4441/UBND-ĐC giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 96