Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Mức thu học phí của các cơ sở giáo dục công lập năm học 2014-2015
Ngày cập nhật 14/08/2014

Ngày 07/8, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 49/2014 quy định mức thu học phí của các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà năm học 2014-2015 trên địa bàn.

Theo đó , tại các phường thuộc Thành phố (trừ 3 phường: Thủy Biều, Hương Long và Thủy Xuân) mức học phí hàng tháng cho bậc Trung học phổ thông sẽ là 60.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề là 65.000 đồng; Trung học cơ sở 50.000 đồng; 80.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 120.000 đồng đối với mầm non bán trú.

Đối với các 3 phường Thủy Biều, Hương Long, Thủy Xuân, mức đóng cho Trung học phổ thông là 50.000 đồng; mức đóng cho Trung học cơ sở có học nghề 52.000 đồng; Trung học cơ sở 40.000 đồng; 60.000 đồng đối với mầm non không bán trú và 80.000 đồng đối với mầm non bán trú. Về quản lý và sử dụng học phí, Quyết định còn quy định học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu cha mẹ học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục thường xuyên, dạy nghề phổ thông THCS học phí được thu theo số tháng thực học. Đối với cơ sở giáo dục phổ thông, học phí được thu 9 tháng/năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/8/2014.

Tin từ: www.huecity.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 97