Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
HƯỚNG DẪN KÊ KHAI, THỐNG KÊ TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÁ NHÂN CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN
Ngày cập nhật 10/06/2023
Đ/c Trần Duy Sanh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi hướng dẫn

Ngày 09/6/2023, Đảng ủy phường Kim Long triển khai hướng dẫn kê khai, thống kê trang thông tin điện tử cá nhân của cán bộ, đảng viên

Thực hiện Hưỡng dẫn 99-HD/BTGTWW, ngày 20/3/2023 về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 cuta Ban Bí thư về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Đảng ủy phường Kim Long đã tổ chức hướng dẫn kê khai, thống kê trang thông tin điện tử cá nhân đến các cáp ủy chi bộ trực thuộc. Tham dự buổi Hưỡng dẫn có đồng chí Trần Duy Sanh - Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Hải Diệu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Mai Khắc Phục, Phó BÍ thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường, các đổng chí Đảng ủy viên, Trưởng các ban ngành, đoàn thể và các đồng chí trong các cấp ủy chi bộ trực thuộc.

Đ/c Mai Khắc Phục, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi hướng dẫn

Đ/c Nguyễn Hải Diệu Thanh, Phó Bí thư TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường hưỡng dẫn kê khai trang thông tin điện tử cá nhân của cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên tham gia ý kiến đóng góp tại buổi hướng dẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 139.632
Truy câp hiện tại 281