Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Xử lý các hộ xây dựng nhà trái phép trên đất thuộc sở hữu nhà nước
Ngày cập nhật 16/07/2014

Liên quan đến vấn đề xử lý các hộ xây dựng nhà trái phép trên đất thuộc sở hữu nhà nước UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3785/UBND-TH yêu cầu:

Đối với các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất công trong khuôn viên nhà đất thuộc sở hữu nhà nước, nếu phù hợp qui hoạch khu dân cư, đối chiếu khoản 3, điều 35, Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ để công nhận quyền sử dụng đất, mức thu tiền sử dụng đất được xem xét cho từng trường hợp cụ thể theo từng giai đoạn sử dụng. Giao Sở Xây dựng rà soát, chuẩn bị hồ sơ, báo cáo UBND tỉnh xem xét cụ thể đối với từng trường hợp.

Đối với các trường hợp không thuộc khu vực qui hoạch khu dân cư, Sở Xây dựng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất (Sở Tài nguyên Môi trường) thông báo đến các hộ dân chủ trương giải tỏa và phương án hỗ trợ di dời theo qui định.

Tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 92