Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Từ 01/8/2014 chính thức vận hành phần mềm dùng chung Tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo.
Ngày cập nhật 28/06/2014

Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3462/UBND-CNTT. Theo đó, UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/7/2014 phải triển khai và vận hành phần mềm dùng chung Tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo tại các đơn vị: Thanh Tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế.

Thủ trưởng các đơn vị triển khai phần mềm phải bố trí nhân lực, cơ sở hạ tầng để đảm bảo điều kiện vận hành ổn định phần mềm. Cụ thể bố trí đại diện lãnh đạo, phòng ban chuyên môn liên quan công tác Tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo tham gia tập huấn, cập nhật thông tin của đơn vị mình vào phần mềm.

Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan đưa phần mềm Tiếp dân, giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo vận hành chính thức từ ngày 01/8/2014.

Tin từ:wwwthuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 7