Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Hoàn thành việc thu, nộp phí bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/8/2014
Ngày cập nhật 28/06/2014

Để có cơ sở lập kế hoạch, phân bổ kinh phí thu được, giao cho địa phương duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường giao thông theo phân cấp quản lý, ngày 27/6/2014, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3467/UBND-GT yêu cầu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo các địa phương, đơn vị: trước ngày 15 tháng 8 năm 2014 phải hoàn thành việc thu và nộp phí bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh vào Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Tin từ: thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 10