Tìm kiếm tin tức

 

Liên kết website
Tỉnh ủy, UBND tỉnh
Sở, ban, ngành
UBND huyện, thị xã
UBND phường, xã
Phối hợp chỉ đạo cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 01/4/2014
Ngày cập nhật 16/04/2014

hực hiện Quyết định 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình mục tiêu điều tra thống kê quốc gia và Quyết định số 1253/QĐ-TCTK ngày 22/11/2013 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê về việc tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 01/4/2014. UBND tỉnh vừa có văn  bản số 1886/UBND-TH yêu cầu:

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức chỉ đạo UBND các phường, xã, các phòng, ban liên quan thực hiện tốt cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ ngày 01/4/2014 theo phương án và hướng dẫn của Cục Thống kê; quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Chi cục Thống kê trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố Huế trong quá trình tổ chức cuộc điều tra tại địa phương. Phối hợp trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc điều tra trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương đến các đơn vị, cá nhân thuộc đối tượng điều tra.

Tổ chức thu thập, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra của điều tra viên và Tổ trưởng, đảm bảo đến tận đối tượng, công tác phỏng vấn, ghi phiếu phải trung thực, chính xác, đầy đủ các thông tin phát sinh, đảm bảo chất lượng thông tin có độ tin cậy cao. Tạo điều kiện cho điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn./.

tin từ: www.thuathienhue.gov.vn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thống kê truy cập
Truy câp tổng 131.504
Truy câp hiện tại 6